Oppdateringer/Updates
Juni 2011 /Juni 2011

Vi har fått 3 nye familiemedlemmer:

2 pusekatter:
Burmeseren "Diesel" født 08.10
Abyssineren "Turbo" født 09.10
og
Labradorvalpen:
"Baluba" født 03.11

--------------------------------------

We now have 3 new members of our family

2 pussycats:
Burmese "Diesel", born in August 2010
Abyssinian "Turbo", born in September 2010
and
a labrador puppy:
"Baluba" born in March 2011

Diesel til venstre --------------------- Diesel is on the left
Baluba