Hvordan temme "ville" føll / The taming of "wild and wooly" foals
De første treningstrinn / The first steps in training
Jeg pleier å bruke en lite grime som "sele" når jeg skal leie føll som ikke er helt leietemd. Det er greit å ha et håndtak hvis de skulle tulle for mye . I tillegg får man en "gratis" tilvenning av seletøy .


I usually make use of a halter as a "harness" when I first start leading my foals. It is nice to have something to grab  when they try to take off the first times. Another advantage is that they get used to having a harness on their bodies .
Persepolis Baltazar

Han var alvorlig syk ved fødsel, og av den grunn er vant til å be håndtert på alle mulige måter. Nå er han helt frisk, og tåler det meste uten å protestere (for mye). Det å ha "seletøy" på har ikke vært et problem i det hele tatt. Han liker oppmerksomhet !!

This little guy was very sick at birth, and as a result is used to be handled and touched in every possible way. He is now healthy and very "full of beans", and does not protest (too much) when we handle him. Harnessing him was the easiest thing in the world. He loves attention!!

Han står litt nedoverbakke her / he is standing a bit downhill in this picture.
Persepolis Tazi Palang
Denne gutten ble født i "flyvemodus", d.v.s. den eneste gangen han har alle føtter på bakken er når han spiser eller slapper. Han har heller ikke vært den letteste å håndtere, d.v.s. ikke likt å bli håndtert i det hele tatt! Vi har brukt god tid og mye tålmodighet, i tillegg har jeg funnet plassen der han helst vil bli klødd . Vi er på god vei nå, og han tåler mer og mer for hver dag. TÅLMODIGHETSPRØVE!


This little guy was born "flying", in other words - the only times all 4 feet touch the ground are when he is eating or relaxing. He has not been the easiest foal to handle, as he did not like being touched at all  in the beginning. We have been very patient and have taken our time. And I have finally found his favorite scratching place (his back) . He is becoming more tractable. PATIENCE IS A VIRTUE!
En kjempesnill gutt / a very good boy.