Tazi Palang på sommerbeite 17.08.08

Tazi Palang på sommerbeitet 17.08.08

Tazi Palang på sommerbeite 17.08.08

Tazi Palang og Balthazar januar 2009

Februar 2009

Balthazar og Tazi Palang februar 2009

Februar 2009

(03.05.09)

03.05.09 - med kompisen, Balthazar.

(03.05.09)

(03.05.09)

(03.05.09)

Persepolis Tazi Palang f. 03.06.08