Allsidighet / Versatility
Dressur / Dressage
Nes Valentina, kaspisk partbreed deltar i en dressurkonkurranse /

Nes Valentina, a Caspian partbreed, in a dressage competion.

http://www.youtube.com/watch?v=c5APDmt5qQM

Sprangridning / Show jumping

"Ride"-film på You Tube
Hei all !
 
Look in this link
 
Herta och Dockan = Herta and BYTHAM  RAINE on film at You Tube
 
 

En kjær familiemedlem / a much loved member of the family!
Anton og åringshoppe, Ca Za Shakirah / Anton and the yearling filly, Ca Za Shakirah

Som travhest (i ponnistørrelse)/in trotting races
Nes Faramash er en meget habil traver/Nes Faramash does very well in trotting races.

I Mounted Games
Den kaspiske hesten er flink i Mounted Games / The Caspian does well in Mounted Games.

Som montéhest
Montéløp er travløp med rytter/"Montéløp" is a trotting race with rider.

Som spranghest/in jumping
Kaspiske hester er meget flinke hopphester, som Shamali Bameen viser her/Caspians are very good jumpers, as Shamali Bameen shows here.

Som turhest / trail riding
Rosmear Shanaz er en rolig og koselig familiehest og elsker å være sammen med sin eier Matilda/Rosmear Shanaz is a gentleman and loves to explore the countryside with his owner, Matilda.

I ponnigallopp/on the race course
Sirhowy Maasah er en utmerket gallophest. Han er fremdeles en hingst, og kan likevel ris av barn, både i sprang- og dressur-konkurranser, i tillegg til gallopløp/ Despite the fact that Sirhowy Maasah is an entire, he is ridden by children in dressage and jumping competion, along with competing on the race course (gallop and trotting).

Som kjørehest/in driving
Dick Kearley, USA, har virkelig vist at den kaspiske hesten virkelig er en utmerket kjørehest. I tillegg til enspann, kjører han 2-spann, 3-spann og 4-spann. Se bildene i "Galleri". Den fremste hesten er en hingst. Dick Kearly has proven beyond a shadow of doubt that Caspians are fantastic driving horses. See more pictures in the "Galleri". The leading horse is a stallion.