Persepolis Goliath- NKH 7, f. 24.04.02

Far/Sire:   Kineton Houdini, CP 375 / ICSB 636
Mor/Dam: Rosmear Tiz Taz, CP 434 / ICSB 772


Goliath er Rosmear Tiz Taz's første føll. Han flyttet til Sverige høsten 2002, til Cathérine Andersson.

------------------------

Goliath is Rosmear Tiz Taz's first foal. He left us and moved to Cathérine Andersson in Sweden in the autumn of 2002.

Min mann, Fredrik, med babyen vår. My husband, Fredrik, with our baby.
Goliath og mamma, Rosmear Tiz Taz Goliath and his mum, Rosmear Tiz Taz
Sommer 2008
Mai 2009
Mai 2009
Mai 2009
Mai 2009
Mai 2009
Goliath til venstre og halvbroren, Ca Za Zorro. Goliath to the left, playing with his half brother, Ca Za Zorro